top of page

Noortje Cools heeft meer dan vijftien jaar ervaring in de conservatie en restauratie van beeldhouwwerk in steen en steenachtige materialen als terracotta en keramiek. Ook beelden in hout behoren tot de mogelijkheden.

De restauratie wordt uitgevoerd in eigen atelier voor verplaatsbare objecten en ter plaatse voor monumentale elementen.

Elke behandeling begint met een vooronderzoek om de geschiedenis te achterhalen en de materialen van het object te bestuderen. Daarna wordt in overleg met de opdrachtgever een behandelingsvoorstel gedaan.

Bij de restauratie wordt steeds de focus gelegd op een zo verregaand mogelijk behoud van de originele delen en, indien aanwezig, verflagen.

Neem een kijkje bij Portfolio voor de meest in het oog springende afgewerkte projecten, op locaties van Brugge tot Luik. Opdrachtgevers zijn zowel particulieren, bedrijven, musea, overheden als kerkbesturen.

bottom of page