top of page

Engel van Barmhartigheid (2012)

Oude Zandstraat 98, Beveren

Dit herdenkingsmonument verbeeldt de overdracht van het Beverse hospitaalgebouw door burgemeester Van Geelhants aan pastoor Cools. Het werd in 1874 gemaakt door Joseph Geefs, officier in de Leopoldsorde.

De sokkel bestaat uit vier panelen in blauwe hardsteen, aan elkaar gezet met metalen elementen. Bij de start van het project werden, door de aannemer van de bouw van het WZC, hierin boorgaten gemaakt om de panelen te kunnen takelen en verplaatsen.

De staat van de blauwe hardsteen was stabiel. Er waren stylolieten zichtbaar, maar niet diep genoeg om schade te veroorzaken.

De sculptuur zelf werd gehouwen in schelpenkalksteen. De armen van de figuren en verschillende andere delen waren vastgezet met metalen doken, die oorspronkelijk verborgen waren. Op veel plaatsen waren deze echter zichtbaar geworden door verwering en loszittende invullingen.

De figuren vertoonden onder meer breuken in de ledematen en ontbrekende vingers. Bij de engel waren zelfs alle vingers van beide handen verdwenen.

Korstmossen ontsierden het uiterlijk van de sculptuur. Er werden drie verschillende soorten aangetroffen.

Daaronder was het geheel bedekt met een korst van vier verflagen, met veel lacunes en afschilfering.

De restauratie, die volledig ter plaatse werd uitgevoerd, startte met het uitboren van al het gecorrodeerde ijzerwerk, dat werd vervangen door corrosiebestendige doken. Mortel en schroeven van eerdere restauraties werden verwijderd.

De figuren werden ontmost en de lacunes werden hersteld met gekleurde mortel op basis van kalk en granulaten. 

De figuur van de pastoor kreeg een plastisch herstel van duim en spaakbeen. Bij de burgemeester werd de gecorrodeerde dook in rechter en linkerarm verwijderd en vervangen door roestbestendig materiaal.

De engel kreeg tien nieuwe vingers die, bij gebrek aan voorbeeld, werden geboetseerd op basis van een levend model.

Tot slot werden in de sokkel de boorgaten weer opgevuld met restauratiemortel op kleur.

Het beeld stond tot op het moment van de restuaratie in de voortuin van het woonzorgcentrum aan de Oude Zandstraat. Na voltooiing van de nieuwbouw werd de gerestaureerde sculptuur in de binnentuin geplaatst.

 

bottom of page