top of page

De hond van Blickx

Net voltooid: een gipsen beeld van Theo Blickx (1875 - 1963). Blickx was tekenaar en schilder, maar verwierf de grootste bekendheid als beeldhouwer. De Mechelaar leerde onder meer expressionist Rik Wouters beeldhouwen.

Dit beeld is eigenlijk een voorstudie voor een koperen afgietsel, maar het is onduidelijk of dat er ooit is gekomen. Onder meer de staart en het oor van het dier waren afgebroken en werden in de originele stijl opnieuw gemaakt.

De hond zit nu opnieuw in de private collectie van een verzamelaar uit Duffel.


bottom of page