top of page

Madonna van de Rijkenhoek (2013)

Hoek Reyndersstraat en Leeuwenstraat, Antwerpen

Onze Lieve Vrouw van de Rijkenhoek werd in 1707 geplaatst op de hoek van de Reyndersstraat en de Leeuwenstraat in Antwerpen.

 

Toen ik in 2012 werd gecontacteerd zou het pand waarop het was geplaatst worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het Madonnabeeld is echter een beschermd monument en kreeg een volledige restauratie.

Aan de onderkant van het beeld was vocht in de steen gedrongen, met barsten en verpoedering tot gevolg.

Op sommige plaatsen, voornamelijk op de delen die niet werden beschermd door de luifel, was de afwerkingslaag grotendeels verdwenen. Over het hele oppervlak was bovendien roetvervuiling aanwezig.

De uitstekende delen van de maansikkel zaten los, net als het hoofd van Jezus en het kruisje op de rijksappel. De console bleek uit gips te bestaan en was sterk aangetast door de buitensituatie. Er werd een moulle gemaakt van de console en een nieuw exemplaar werd aan de gevel bevestigd.

De sculptuur werd afgehaald en naar het atelier overgebracht. Daar werden de loszittende delen verwijderd en opnieuw vastgezet.

De verpoederde delen van de drager werden geconsolideerd en de breuken gestabiliseerd, waarna het beeld een nieuwe afwerkingslaag kreeg in de originele kleuren en accenten in bladgoud.

Het beeld werd herplaatst op het nieuwbouwpand, dat in 2016 werd ingehuldigd.

bottom of page