top of page

Heilige Begga (2016)

Sint-Elizabethbegijnhof, Kortrijk

Deze sculptuur van de Heilige Begga, een kloosterlinge uit de zevende eeuw, hangt boven de toegangspoort van het Sint-Elizabethbegijnhof in Kortrijk.

Het gaat om een gesneden houten buitenbeeld, op een console. De afwerking is polychroom.

De sculptuur en de sokkel bestaan elk uit één houtvolume, sterk aangetast door de weerselementen. De console vertoonde enkele oude herstellingen waarbij nieuwe stukken hout waren ingezet.

Het oppervlak van beeld en console was ruw geworden en vertoonde inkervingen door insijpeling van vocht.

De polychrome afwerkingslaag kwam op verschillende plaatsen los van de drager en had een poederige textuur gekregen. Op verschillende plaatsen was de afwerkingslaag zelfs verdwenen.

De loszittende verf werd verwijderd met scalpel en zandpapier. Daarna kregen de zwakke zones een versterking met houtverharder en werden de lacunes opgevuld. Waar nodig werden nieuwe stukken hout gesneden en ingezet.

Na het aanbrengen van een preparatielaag werden op vraag van de opdrachtgever niet de oorspronkelijke, maar wel de recentste kleuren gereconstrueerd.

De rode kleur was aanvankelijk wellicht een preparatie voor bladgoud, maar werd als rood behouden.

bottom of page